Na jakim dachu

Na jakim dachu

Podstawowymi kryteriami technicznymi decydującymi o możliwości wykonania zielonego dachu są: nośność konstrukcji dachu bo warstwa ziemi z zielenią dodatkowo obciąża dach. Dlatego też przed podjęciem decyzji o pokryciu dachu roślinami trzeba skonsultować się z konstruktorem. Czasami nośność konstrukcji nie pozwala na posadzenie wyższych roślin na całej powierzchni dachu. Rozwiązaniem jest posadzenie ich w bardziej wytrzymałych miejscach (np. nad ścianami, podciągami) po wcześniejszym pogrubieniu warstwy podłoża; nachylenie dachu, bo rośliny sadzi się najczęściej na dachach płaskich lub o niewielkim spadku do 10°. Można również zazielenić dach o większym nachyleniu do 30°, jednak tylko roślinami niskimi. Trzeba wówczas dodatkowo zabezpieczyć podłoże przed obsuwaniem się. Zabezpieczenia są konieczne, gdy nachylenie dachu przekracza 23°, a także gdy wysiewa się nasiona. Najprostszym sposobem jest przybicie do poszycia łat drewnianych lub przepołowionych żerdzi okrągłych równolegle do okapu w maksymalnym rozstawie 120 cm. Na łaty kładzie się pasy włókniny i przykrywa warstwą folii. Można też na pokryciu położyć kratownice drewniane, zaparte na desce oporowej lub połączone nad kalenicą. Drewna, z którego zrobione są kratownice, nie impregnuje się: z czasem korzenie roślin obrastają je, a drewno rozkłada się, stając się nawozem dla roślin. Innym rozwiązaniem jest umieszczanie w warstwie podłoża siatki: stalowej albo z tworzywa sztucznego, lub drobnooczkowej sieci rybackiej. Siatki przybija się do listew dystansujących, leżących luźno na izolacji, łącząc je na kalenicy.