Murowanie

Murowanie

Uzyskanie estetycznej elewacji z cegły klinkierowej lub cegły licówki zależy nie tylko od jakości materiału, ale również od sposobu wiązania cegieł, czyli ich wzajemnego usytuowania w kolejnych warstwach muru. Możliwości wykonania muru jest wiele. Wybór wiązania ma wpływ na czas wykonania ściany. Estetyczną i trwałą elewację uzyska się, przestrzegając sprawdzonych zasad murowania. Murując trzeba: uwzględnić nasiąkliwość cegieł; cegły nienasiąkliwe nie pobierają wody zarobowej z zaprawy, wydłużając czas jej wiązania. Murując z cegieł nienasiąkliwych (większość cegieł szkliwionych) lepiej stosować zaprawy szybkowiążące; mieszać cegły z kilku palet; w ten sposób uzyskuje się jednolitą kolorystykę elewacji; używać narzędzi murarskich właściwych dla wykonywanej czynności; ułatwia to w miarę szybkie i estetyczne wykonanie elewacji; dostosować zaprawę do wybranego sposobu spoinowania; szczelnie wypełnić spoiny między cegłami; uniemożliwia to przenikanie wody opadowej w głąb muru i zapobiega zawilgoceniu ściany; chronić powierzchnię licową przed zabrudzeniem; wszelkie zabrudzenia najlepiej od razu zmywać wilgotną ścierką; nie murować w czasie deszczu i mrozu; chronić wymurowaną ścianę przed zabrudzeniem i silnym deszczem, przykrywając ją folią lub brezentem.