Mieszkać po ludzku

Mieszkać po ludzku

Mieszkać po ludzku przystosowania domów prywatnych do użytku osób z chorobą Alzheimera oraz ich opiekunów. Celem tych propozycji jest wprowadzenie zmian, które: zwiększą bezpieczeństwo chorych; dostosują otoczenie w związku z występowaniem takich objawów choroby, jak zagubienie, błądzenie, utrata orientacji w przestrzeni; zmniejszą ich zaniepokojenie i nerwowość; ułatwią pracę opiekunom. Oczywiście nie wszystkie z tych propozycji będą odpowiednie dla każdego chorego, zważywszy, że znajomość otoczenia jest bardzo ważna dla osoby z chorobą Alzheimera, a więc zbyt wiele zmian może powodować zdenerwowanie chorego. Ponadto pewne udogodnienia są zbyt kosztowne, zwłaszcza dla rencistów czy emerytów. Ze względu na to, że porady opracowano w odległej Kanadzie, a więc w odmiennej nieco rzeczywistości, Dzięki zastosowaniu niektórych z przedstawionych tu rozwiązań opieka nad chorymi może stać się mniej czasochłonna i mniej intensywna. To zmniejszy stres i obciążenie, na jakie narażony jest opiekun osoby z chorobą Alzheimera. Przystosowaniem mieszkań prywatnych do użytku osób z chorobą Alzheimera Około 80% osób z chorobą Alzheimera mieszka w domu ze swymi opiekunami. Zazwyczaj jest to mąż lub żona (w Polsce opiekunami są głównie dzieci osób chorych ) W 1988 roku przeprowadzono w Kanadzie badania nad sposobami przystosowania mieszkań do potrzeb zarówno pacjentów, jak i osób opiekujących się nimi. Nacisk w tych badaniach położono na praktyczne rozwiązania wprowadzane w prywatnych domach, których celem było przystosowanie otoczenia do zachowań osób z chorobą Alzheimera, jak i do specjalnych potrzeb ich opiekunów. Zebranie i upowszechnienie takich informacji miało na celu podsunięcie opiekunom pewnych pomysłów, rozwiązań i zmian, jakie mogą oni wprowadzić w swoich domach. Informacje te zostały zebrane telefonicznie, także za pomocą ankiety przeprowadzonej przez pocztę, jak również poprzez indywidualne rozmowy z chorymi i ich opiekunami. Badania zostały przeprowadzone przez Nancy Gnaedinger, konsultantkę do spraw gerontologii w Ottawie i sfinansowane były przez Program Badań Zewnętrznych Kanadyjskiej Korporacji do spraw Mieszkalnictwa i Kredytu Hipotecznego.