Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Działka budowlana jest pierwszą rzeczą jaką musimy zakupić w długim i skomplikowanym procesie budowlanym. Poszukiwanie jej nie jest wcale takim prostym zadaniem. Uważają tylko i wyłącznie tak osoby, które jeszcze nie musiały się z takim zakupem zmierzyć. Działkę budowlaną pod budowę domu możemy poszukiwać na dwa sposoby: samodzielnie lub z pośrednikiem. Oczywiście to zależeć będzie od naszego czasu oraz możliwości finansowych. Zanim zdecydujemy się na kupno danej działki, naszym zadaniem jest zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sprawdzić możemy dokument ten w Urzędzie Gminy, a dokładniej w Wydziale Architektury. Z planu tego dowiemy się przede wszystkim o warunkach zabudowy, czyli o tym ile pięter może mieć dom, oraz to jaki kąt nachylenia dachu, oraz możliwość usytuowania od granicy działki. Ponadto też zawarte są tam informacje dotyczące planowanego sąsiedztwa przy naszej działce. Warto w to zajrzeć, bo w ten sposób zdobędziemy pewność, że za kilka lat koło naszego domu nie zostanie wybudowana fabryka. Niestety większość działek budowlanych nie posiada określonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli taka sytuacja jest również w przypadku naszej działki, to musimy złożyć wniosek do gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu.