Metoda mokra ciężka

Metoda mokra ciężka

Materiał izolacyjny wełnę mineralną mocuje się do ściany kołkami dystansowymi, zostawiając kilkucentymetrową szczelinę między wełną a ścianą. Następnie wełnę wzmacnia się siatką stalową i pokrywa tynkiem. Szczelina pomiędzy ścianą a izolacją umożliwia swobodny przepływ powietrza ściana oddycha. Ewentualne skraplanie się pary wodnej na zewnętrznej powierzchni ściany nie powoduje zawilgocenia izolacji i utraty wymaganych parametrów technicznych. Należy pamiętać, że warstwa docieplenia wykonana w ten sposób ma duży ciężar dochodzący nawet do kilkudziesięciu kg/m2 ściany.