Koszty stropów

Koszty stropów

wyliczono uwzględniając: – przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania stropu, ułożenie elementów stropu, zasklepienie pustaków skrajnych, wykonanie wieńców na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, ułożenie i zagęszczenie betonu na stropach gęstożebrowych i z płyt kanałowych, wykonanie tynków cementowo -wapiennych od spodu stropów ceramiczno-żelbetowych oraz obłożenie stropu drewnianego płytami gipsowo-kartonowymi, ułożenie izolacji akustycznej z wełny mineralnej w stropie drewnianym, wykonanie ślepej podłogi z płyty wiórowej na stropie drewnianym.