Konkurencja w energetyce?

Konkurencja w energetyce?

Stworzenie warunków konkurencji na rynku energetycznym jest z pewnością podstawą do spełnienia wszelkich postulatów, zwłaszcza tych mających na celu ochronę i dobro konsumenta. Dzisiaj konkurencja ta prawie nie istnieje właścicielem ogromnego majątku jest Państwo, a stare ustawy narzucają centralistyczny sposób gospodarowania tym sektorem. Niezbędna jest zatem prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, która ma się rozpocząć w 1998 r. Już w przyszłym roku będzie obowiązywać system koncesjonowania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw i energii, jej magazynowania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu. Do udzielania koncesji został upoważniony prezes Urzędu Regulacji Energetyki (w ustawie precyzyjnie określono zasady jej przyznawania). Generalną zasadą dostarczania energii będzie regulacja tych usług w umowie cywilnoprawnej. Umowa będzie musiała odpowiadać postanowieniom ustawy i udzielonej koncesji, ale będzie także istotnym wyznacznikiem konkurencyjności przedsiębiorstwa określi bowiem m. in. ilość, jakość, niezawodność, ciągłość dostarczania i odbioru energii.