Kiedy zakończenia budowy

Prace budowlane są prowadzone w bardzo szybkim czasie. Ale nie czas powinien być tutaj dla nas najważniejszy. Do istotnych celów zaliczamy jakość wykonanej usługi budowlanej. W tym kierunku dobrze będzie zdecydować się na wykorzystanie dobrej jakości materiałów budowlanych. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, gdzie inwestor jest zobowiązany przedstawić oświadczenie kierownika budowy, oryginał dziennika budowy. Takie oświadczenie kierownika budowy ma na celu doprowadzenie do należytego stanu, porządku terenu budowy, dróg, ulic, sąsiedniej nieruchomości, budynku i lokalu, oraz bierze pod uwagę zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami. Inwestor jest zobowiązany potwierdzić, zgodnie z innymi przepisami, obiór wykonanych przyłączy, kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Budownictwo jest szczególnie związane z prawem budowlanym. Wszelkie prace i działania na rzecz inwestycji obiektu budowlanego powinny uwzględniać takie prawa. To dzięki zastosowaniu się do wymagań budowlanych, związanych z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem obiektu według założeń projektu budowlanego, taki obiekt będzie mógł pozytywnie oceniony przez komisję, która dokonuje kontroli.