Kiedy można podzielić nieruchomość pod budowę domu

Zdarzają się sytuacje, że jesteśmy właścicielami dużej działki i chcemy ją sprzedać, jednak wiadomo jest, jak obecnie wygląda sytuacja na rynku nieruchomości – łatwiej jest sprzedać mniejszą, a więc i tańszą działkę. W tej sytuacji korzystnie byłoby podzielić naszą działkę na mniejsze i takie oferować do sprzedaży. Jednak nie w każdym przypadku da się podzielić taką działkę, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nabywca będzie starał się u uzyskanie pozwolenia na budowę domu i w tym właśnie cel zamierza ja nabyć. Na pewno przed przystąpieniem do podziału działki należy ustalić jej stan prawny, bowiem przy podziale nieruchomości jej stan prawny będzie musiał być dokładnie taki sam, jak przy jej sprzedaży. Następnie należy zorientować się, czy dany teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego – jeżeli tak, ustalamy, czy podział jest możliwy i jaka opcja byłaby najkorzystniejsza, by przyszły właściciel mógł wybudować na działce dom. Analogicznie postępujemy, kiedy działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego – z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia częściej, gdyż w naszym kraju większość terenu nie jest objęta tego rodzaju planami. Wtedy, jeżeli nasza działka jest rolna lub też leśna, nie powinniśmy dzielnic jej na mniejsze części nić 0,3 hektarowe, gdyż w przeciwnym przypadku raczej niemożliwe będzie uzyskanie zezwolenia na budowę na mniejszej działce.