Jeśli bank żąda prowizji

Jeśli bank żąda prowizji

Z reguły pożyczkobiorcy muszą wpłacić prowizję z góry w momencie zaciągania kredytu. Jak wówczas obliczyć koszt kredytu. Proponuję skorzystać z tabeli 1, w której dla kilku przykładowych standardowych okresów spłat podano sposób przeliczenia prowizji na odpowiadającą jej wielkość nominalnej rocznej stopy procentowej.