Jakie paliwo?

Jakie paliwo?

Rodzaj gazu, do jakiego przystosowany jest kocioł, podany jest na tabliczce umieszczonej na obudowie urządzenia. Większość kotłów może być zasilana gazem ziemnym: GZ-50 lub GZ-35 bądź gazem płynnym propanem. Najczęściej kotły przystosowane są fabrycznie do spalania gazu ziemnego GZ-50. W wielu z nich mamy jednak możliwość zmiany rodzaju gazu. Sama operacja jest prosta, ale musi być wykonana przez specjalistę. Polega na wymianie dysz i odpowiednim ustawieniu regulatora ciśnienia przed dyszami palnika. Koszt dostosowania kotła do innego rodzaju gazu wynosi około 100 złotych.