Jak zachować ładną i trwałą elewację

Jak zachować ładną i trwałą elewację

Murując, czasami zdarza się zabrudzić elewację zaprawą. Lekko zabrudzone cegły po stwardnieniu spoin można zmyć wodą. Mocniejsze usuwa się słabymi roztworami kwasów lub specjalnymi gotowymi preparatami. Zabrudzoną część elewacji po obfitym zmoczeniu wodą czyści się średnio twardą, czystą szczotką zwilżoną preparatem. Należy zwrócić uwagę, aby czyścić tylko powierzchnię cegieł, gdyż niektóre środki zmieniają kolor spoin. Po wyczyszczeniu elewacji należy ją powtórnie spłukać dużą ilością wody. Czasami na elewacji pojawiają się w postaci szarobiałych osadów wykwity soli. Przyczyną wykwitów może być nieodpowiedni skład chemiczny gliny, z której wypalono cegły, lub nieodpowiednia woda zarobowa zawierająca rozpuszczalne w wodzie sole. Woda z rozpuszczonymi w niej solami po wydostaniu się na powierzchnię cegieł paruje w wyniku czego powstaje nalot. Można w prosty sposób sprawdzić, czy na cegle pojawi się osad. Cegłę zanurza się do połowy w wodzie i wystawia na słońce. Jeśli glina ma niewskazane domieszki, to na suchej, nie zanurzonej części cegły szybko pojawi się biały nalot. Częstą przyczyną powstawania wykwitów są niewłaściwe zaprawy zawierające na przykład wapno; dlatego do wykonania zapraw dopuszcza się stosowanie jedynie wapna wysoce hydraulicznego. Należy również zwracać uwagę na dodawane do zapraw środki chemiczne, które mogą przyczynić się do powstania nalotów. Jeżeli na elewacji pojawią się wykwity, to można je wyczyścić suchą, średnio twardą szczotką lub zmyć wodą. Można też kupić specjalne preparaty do ich usuwania.