Jak uzyskać warunki zabudowy działki

Jeżeli zakupiliśmy działkę w celu wybudowania tam domu, a dany teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, przed przystąpieniem do rozpoczęcia jakichkolwiek prac należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. W tym celu składamy stosowny w niosek, który kierujemy do właściwego miejscowo wójta gminy lub też burmistrza lub prezydenta miasta. Jednocześnie staramy się o właściwe uzbrojenie terenu, składając wnioski o wydanie warunków technicznych poszczególnych przyłączy, a więc wody, kanalizacji oraz prądu. Jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie warunków zabudowy udajemy się do geodety, by dokładnie wyrysował na mapce zarys budynków, które zamierzamy postawić, a jednocześnie w złożonym wniosku opisujemy, jakie budowle zamierzamy wznieść na danej działce, ich powierzchnię i wysokość. Musimy się liczyć z tym, że na wydanie decyzji będziemy musieli trochę poczekać – zazwyczaj cała procedura trwa około 2 miesiące. Jednak może się wydłużyć w sytuacji, gdy urząd będzie zwracał się do innych podmiotów, w celu uzyskania danych niezbędnych do wydania decyzji. W tej sytuacji po każdym takim zwróceniu się do instytucji decyzja może być wydana później o 2 tygodnie w stosunku do terminu pierwotnego – taki jest właśnie czas oczekiwania na uzyskanie przez urząd poszczególnych dokumentów. Gdy już otrzymamy decyzję, będzie ona dokładnie uwzględniać, co możemy wybudować na działce, o jakiej powierzchni domy, ilu kondygnacyjne, o jakim rodzaju dachów oraz wszelkie inne dane niezbędne do uzyskania z kolei zezwolenia na budowę.