Jak się umówią, tak płacą

Jak się umówią, tak płacą

W pozostałych sytuacjach najemcy z tytułu najmu lokali mieszkalnych obowiązani są uiszczać czynsz wolny, a więc ustalony przez same strony umowy najmu. Ustawa o najmie lokali zawiera pewne wskazówki dotyczące zasad ustalania czynszu wolnego. Jego wysokość powinna uwzględniać stan techniczny i położenie domu, powierzchnię i wyposażenie lokalu oraz inne czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokalu.