Jak rozmieścić oprawy oświetleniowe

Jak rozmieścić oprawy oświetleniowe

Oprawy oświetlenia ogólnego, które mają rozświetlać cale wnętrze kuchni, lokowane są zwykle na suficie lub na krótkich zwieszakach, w środku lub na linii środko- świetlówek z magnetycznym układem stabilizacyjno-zapłonowym (te ostatnie są cięższe). Brak odpowiednich świetlówkowych opraw oświetleniowych ogranicza możliwość szerszego stosowania świetlówek. Nie zawsze w oprawie żarówkowej można zainstalować świetlówkę, mimo że ze względów instalacyjnych (taki sam trzonek) jest to możliwe. Świetlówka nie powinna bowiem wystawać z oprawy (być widoczna). Różne odmiany świetlówek mają różną barwę światła. Barwa światła powinna być dobrana do poziomu oświetlenia. W mieszkaniach nie powinna być zbyt biała, ale raczej ciepła, jakby słoneczna. Wygląd osoby (obiektu) może ulegać zmianom pod wpływem oświetlenia. Zmiany mogą być niekiedy niekorzystne, a czasem nawet nieprzyjemne. Żarówki nie powodują takich zmian. Niektóre odmiany świetlówek również, jeśli charakteryzują się tzw. poprawionym oddawaniem barw. Stosując świetlówki należy pamiętać, że zawierają one m.in. rtęć. Nie należy zatem wyrzucać zużytych świetlówek razem ze śmieciami. Nie wolno ich rozbijać. Zużyte świetlówki powinny być utylizowane w sposób nie zagrażający człowiekowi i jego środowisku. Jest to problem ekologiczny do rozwiązania.