Jak przygotowuje się ciepłą wodę użytkową?

Jak przygotowuje się ciepłą wodę użytkową?

Niektórzy mieszkańcy domów jednorodzinnych zastanawiają się, dlaczego u nich po odkręceniu kurka ciepłej wody początkowo płynie chłodna, dopiero po chwili ciepła woda. Przecież sąsiedzi czy znajomi mający kocioł tej samej firmy, bezpośrednio po odkręceniu takiego kurka otrzymują wodę o żądanej temperaturze. Sekret tkwi w konstrukcji kotła. Ta sama firma może oferować kotły podobnie wyglądające z zewnątrz, lecz o różnej konstrukcji wewnętrznej. W jednych ciepła woda przygotowywana jest w systemie przepływowym. Odkręciwszy kurek ciepłej wody uruchamiamy przepływ wody przez kocioł i jej ogrzewanie. Musimy jednak chwilę poczekać, aby spłynęła chłodna woda zgromadzona w rurach. W kotłach tych bowiem nie można zastosować cyrkulacji c. w. u. W drugich ciepła woda przygotowywana jest w systemie pojemnościowym, a zastosowanie cyrkulacji umożliwia wypływ gorącej wody natychmiast po odkręceniu kurka. Przeważnie są to urządzenia jednofunkcyjne, rozbudowane do układu dwufunkcyjnego przez podłączenie zasobnika ciepłej wody użytkowej. W wielu z nich zasobnik jest zintegrowany z kotłem, czyli stanowi jego nierozłączną część. W innych zasobnik można powiesić obok kotła. Pojemność takiego zasobnika to najczęściej około 50 litrów. Jeśli w domu korzystamy z kilku punktów czerpalnych ciepłej wody, czyli zużycie wody jest duże, okazać się może, że ani kocioł przepływowy, ani kocioł z wiszącym małym zasobnikiem nie dostarcza dostatecznej ilości ciepłej wody o żądanej temperaturze. Producenci oferują więc wiszące kotły jednofunkcyjne z możliwością rozbudowania ich do układu dwufunkcyjnego przez podłączenie do nich stojącego, dużego zasobnika ciepłej wody użytkowej. Zasobnik ten ma większą pojemność niż zasobnik zintegrowany z kotłem. Jest to jednak rozwiązanie droższe. Nie zostało ono zaprezentowane w tym przeglądzie ze względu na to, że wymaga postawienia zasobnika na podłodze. Przegląd obejmuje tylko urządzenia wiszące, takie, które możemy zainstalować na ścianie kuchni czy łazienki. Na rynku dostępne są również kotły przygotowujące ciepłą wodę w systemie pojemnościowo-przepływowym. Takie urządzenie łączy funkcję typowego kotła dwufunkcyjnego z kotłem jednofunkcyjnym z zasobnikiem. Po odkręceniu kurka gorąca woda początkowo dostarczana jest z zasobnika. Następnie kocioł rozpoczyna przygotowanie ciepłej wody w systemie przepływowym. Niezależnie od rozwiązań konstrukcyjnych, obudowy zewnętrzne wiszącego zasobnika i kotła są najczęściej wykonane w tym samym stylu, z identycznych materiałów. Na pierwszy rzut trudno je odróżnić.