Gazobeton czy materiały silikatowe

Współczesne budownictwo jest bardzo zaawansowane technologicznie, robi wrażenie innowacyjnymi pomysłami, ich funkcjonalnością, co ma swój wyraz w ilości i jakości materiałów budowlanych. Inwestor przystępując do budowy ma do wyboru całą gamę materiałów, które różnią się pod względem wytrzymałości, energooszczędności lub estetyki. Podstawowe materiały używane do wznoszenia ścian zewnętrznych to cegła ceramiczna, pustaki ścienne oraz najbardziej nowatorskie silikaty i beton komórkowy. Silikat to sztuczny kamień produkowany z piasku, wapna, rzadziej cementu, który stosowany jest do wyrobu cegieł. Z kolei beton komórkowy jest otrzymywany przez wprowadzenie gazu, zwykle powietrza, pod ciśnieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego otrzymuje się porowate komórki. Oba rodzaje materiałów mają odmienne właściwości, a w konsekwencji mają różne zastosowanie. Silikaty są stosowane do wykonywania ścian konstrukcyjnych i działowych,ścian piwnic oraz w nie otynkowanych warstwach elewacyjnych. Jest to także najczęściej wykorzystywany materiał do wznoszenia ścian w budynkach energooszczędnych. Materiały z betonu komórkowego nadają się do stawiania ścian zewnętrznych, nie przydatne są do ścian nośnych i działowych. To materiał lekki, tani, dobrze izolujący, ale w przeciwieństwie do silikatów, mało wytrzymały.