Garaż wbudowany, zagłębiony o pełną kondygnację

Garaż wbudowany, zagłębiony o pełną kondygnację

Wykonuje się z reguły w budynkach w pełni podpiwniczonych, przede wszystkim w zabudowie zwartej (szeregowej), gdzie szerokość domu nie przekracza 6,0 m, a niewielka działka nie pozwala na sytuowanie garażu wolno stojącego. Zalety Całą powierzchnię parteru można przeznaczyć na pomieszczenia mieszkalne oświetlone światłem dziennym. Garaż ma jedną (w wypadku szeregówki) lub dwie ściany zewnętrzne, co znakomicie ogranicza straty ciepła i ułatwia utrzymanie właściwej temperatury. Bezpośrednie sąsiedztwo pomieszczeń technicznych ułatwia rozprowadzenie instalacji grzewczej. Bezpośredni dostęp z garażu do mieszkania to cecha szczególnie doceniana w złą pogodę. Istnieje możliwość umieszczenia przy garażu podręcznego warsztatu czy magazynu. Ogrzewany garaż to łatwiejszy rozruch samochodu. Wady Duża odległość pomiędzy domem a jezdnią. Maksymalne nachylenie zjazdu wynosi 25% (niezależnie czy jest zadaszony czy nie), co oznacza, że dla garażu zagłębionego 2,5 m poniżej terenu długość pochylni nie powinna być mniejsza niż 10 m. Kłopotliwy wjazd i wyjazd: częste wyjeżdżanie na wstecznym biegu przy nie rozgrzanym silniku nie jest łatwe i powoduje jego przedwczesne starzenie. Konieczność wykonania dodatkowych prac: pochylni z nawierzchnią zapewniającą dobrą przyczepność opon niezależnie od pogody (nawierzchnia o nachyleniu do 15% musi być szorstka, natomiast przy spadku od 15 do 25% karbowana; niestety nawet tak ukształtowana nawierzchnia zawodzi po dużych opadach śniegu), -izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej ścian garażu, -szczelnych ścian i stropów nad garażem (spaliny), -izolacji przejść instalacji przez garaż; zabronione jest umieszczanie wyczystek do przewodów spalinowych i dymowych, aparatów gazowych oraz studzienek rewizyjnych instalacji w garażu. -izolacji akustycznej garażu oraz okien umieszczonych bezpośrednio nad wjazdem (dźwięki powietrzne i uderzeniowe). -wentylacji grawitacyjnej (co najmniej), zapewniającej 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Należy pamiętać, że intensywna wymiana powietrza schładza lub przegrzewa pomieszczenie zależnie od pory roku. -odprowadzenia wód opadowych do instalacji kanalizacyjnej. Zastosowanie drenażu jest rozwiązaniem ryzykownym, szczególnie na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych. Po długotrwałych deszczach system może być niewydolny. Pozostaje podłączenie garażu do sieci miejskiej. W tym wypadku głębokość posadowienia garażu uzależniona jest od zagłębienia rur kanalizacyjnych w jezdni. Przed garażem powinien znaleźć się kanał odprowadzający wodę z osadnikiem na błoto, na rurze odpływowej natomiast zawór burzowy.