Fundamenty

Fundamenty

Fundamenty stanowią podstawę każdego budynku, dlatego też muszą być wykonane z solidnością i za pomocą fachowej wiedzy. Podstawowym zadaniem ich jest przenoszenie ciężaru budynku na grunt. To jaki fundament i jakiej głębokości i szerokości będzie wylany dla danego budynku, zależeć w dużej mierze będzie oczywiście od rodzaju podłoża. Fundamenty to element budynku, który jest ze wszystkich najbardziej narażony na oddziaływanie wilgoci wód gruntowych. Również na zmiany temperatury, związane z zamarzaniem lub odmarzaniem. Z tych względów fundamenty powinny zostać wykonane z materiałów trwałych oraz solidnych, które cechować się będą wytrzymałością. Fundamenty możemy podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie są najczęściej stosowane w budownictwie jednorodzinnym. Są one jak sama nazwa wskazuje budowane bezpośrednio na gruncie. Jeśli chodzi o drugi rodzaj fundamentów, pośrednie, to one są wykonywane wszędzie tam, gdzie nie mogą być fundamenty bezpośrednie, czyli między innymi na terenach zagrożonych wysokim poziomem wód gruntowych.