Formalności związane z budową domu

Decyzja o budowie domu łączy się z koniecznością zgromadzenie różnorodnej dokumentacji. Przede wszystkim trzeba otrzymać zezwolenie na budowę. Aby otrzymać taki dokument, należy dopełnić kilku istotnych formalności. Na początek potrzebne będą Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego. Można je zdobyć w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego w urzędzie miasta lub gminy. Jest to formalność konieczna tylko wtedy, gdy działka, na której inwestor chce wybudować dom, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. Kolejnym krokiem jest wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej przez uprawnionego geodetę. Następnie inwestor wybiera projekt domu spośród gotowych projektów, który zostanie odpowiednio zaadaptowany, lub zamawia indywidualny. To jeszcze nie koniec formalności. Niezbędne jest zdobycie warunków technicznych dostawy mediów. Konieczne dokumenty załatwia się w Zakładzie Energetycznym, w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji oraz w Zakładzie Gazowniczym. Przed przystąpieniem do budowy trzeba jeszcze zdobyć opinię geologiczną, a także decyzję o wyłączeniu działki z działalności rolniczej. Ponadto potrzebna będzie wizyta w Zakładzie Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej, gdzie inwestor otrzyma projekty przyłącza energii elektrycznej, wody, gazu i kanalizacji. Załatwienie tych wszystkich formalności otwiera inwestorowi drogę do uzyskania pozwolenia na budowę.