Formalności przed rozpoczęciem budowy

Przygotowanie do rozpoczęcia takiej inwestycji, jaką jest budowa domu jednorodzinnego może być bardziej wyczerpujące i czasochłonne od samej budowy. Ponadto działania te określą, w jakim budynku zamieszkamy, należy więc do nich podchodzić skrupulatnie i starannie. Na standardowe przygotowania składają się wybór odpowiedniej działki pod budowę, wykonanie projektu budowlanego i dopełnienie zalecanych lub niezbędnych formalności urzędowych. Każda z tych spraw jest ze sobą powiązana, jak to, że przed zakupem działki powinniśmy sprawdzić jej księgę wieczystą, co jest możliwe w wydziale ksiąg wieczystych sądu okręgowego lub na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. W księdze wieczystej znajdziemy informacje o tym, kto jest właścicielem nieruchomości, czy działka obciążona jest hipoteką lub innym ograniczeniem prawnym. Kolejnym krokiem jest uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Urzędu Gminy, dostępnego także w Internecie, czyli dokumentu precyzyjnie określającego warunki zabudowy dla konkretnej działki. Gdy działka nie jest objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego, wnioskujemy w Wydziale Architektury urzędu lokalnego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Będziemy też potrzebować mapy geodezyjnej i decyzji o warunkach technicznych dostawy mediami.