Działania właściwego organu

Obowiązkowa kontrola budowlana jest bardzo ważna dla każdego obiektu budowlanego. Może ona stwierdzić, czy obiekt jest już gotowy do użytkowania. Przeprowadzenie obowiązkowej kontroli wynika z działania właściwego organu. Wykonuje takie działania przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. Właściwy organ powiadomić w terminie do 7 dni od dnia doręczenia wezwania. A sam inwestor posiada obowiązek zapewnić taką kontrolę w wyznaczonym terminie. Właściwy organ po czasie przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, decyduje się na utworzenie protokołu w kilku egzemplarzach. Taki protokół jest udostępniony inwestorowi po przeprowadzeniu kontroli, organowi wyższego stopnia, jak i właściwemu organowi. Takie przekazanie protokołu jest możliwe w formie elektronicznej. Wtedy jednak mogą się tworzyć pewne nieprawidłowości, które wynikają z obowiązkowej kontroli. Wtedy jest wymierzana karana, która jest dokładnie ustalona przez organ właściwy. Inwestor musi zdecydować się na ponoszenie takich kosztów, jak i zapewnić sobie poprawę stanu danego obiektu budowlanego. Ma to na celu przygotowanie remontu, czy pewnych napraw. Dzięki temu po pewnym czasie zostanie dokonana ponowna kontrola obiektu budowlanego. Będziemy mogli przedstawić wszelkie zmiany, które zostały w takim obiekcie przeprowadzone. W ten sposób organ przeprowadzający kontrolę będzie mógł uznać taki obiekt za gotowy do użytkowania.