Drzwi

Drzwi

Skrzydło może się otwierać do wewnątrz lub na zewnątrz. Rysuje się drzwi otwarte, oznaczając cienką linią łuk, jaki zakreśliłaby pionowa krawędź podczas ich zamykania. Dopuszczalny jest też uproszczony zapis graficzny: zamiast łuku cienka ukośna kreska. Krótką, cienką linią oznacza się oś otworu drzwiowego. liczby wpisywane po obu stronach tej linii to wymiar skrzydła drzwiowego (np. 80/200 to skrzydło drzwi szerokości 80 cm i wysokości 200 cm); liczba w kółku to numer drzwi w zestawieniu wszystkich skrzydeł drzwiowych; zestawienie takie znajduje się na końcu każdego projektu. Liniami wymiarowymi oznacza się wielkość otworu w świetle ściany czyli po prostu szerokość otworu, pozostawionego w ścianie. Na rzutach otwór ten jest 10 cm większy niż szerokość skrzydła drzwi i 5 cm większy na przekroju (np. skrzydło drzwi do łazienki powinno mieć szerokość 80 cm, czyli pozostawiony w ścianie otwór powinien mieć na rzucie 90 cm). Jak wyglądają drzwi zewnętrzne, sprawdzamy na elewacji. Wymiary otworów na przekroju.