Docieplenie ścian warstwowych

Docieplenie ścian warstwowych

Ściany takie dociepla się, wypełniając szczelinę powietrzną materiałem termoizolacyjnym: granulatem, luźnymi włóknami lub płynną pianką poliuretanową. Wtedy grubość izolacji uzależniona jest od szerokości szczeliny: trzeba wybrać materiał o najmniejszej przewodności cieplnej. Można również zastosować piankę krylaminową, którą wstrzeliwuje się w szczelinę powietrzną przez wcześniej nawiercone otwory w warstwie zewnętrznej, dzięki czemu nie trzeba wykonywać nowej elewacji. Uwaga: Pianka krylaminowa zawiera szkodliwy formaldehyd, obecnie niektóre wytwórnie produkują piankę o obniżonej zawartości tego składnika nie przekraczającej 0,6%. Piankę można stosować do ocieplania ścian warstwowych budynków mieszkalnych, jednak szczeliny wypełnione pianką nie mogą być połączone z pomieszczeniami zamkniętymi, przeznaczonymi na stały pobyt ludzi.