Decyzja o ukaraniu

Także w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie przedstawia się decyzję o ukaraniu. Takie informacje przesyła się właściwemu stowarzyszeniu, jednostce organizacyjnej zatrudniającej osobę ukaraną, organowi, który wydał ukaranemu uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, Głównego inspektora nadzoru budowlanego. Poza tym tego typu decyzja o ukaraniu jest prowadzona z tytułu odpowiedzialności zawodowej, gdzie podlega ona wpisowi do centralnego rejestru ukaranych. Takie postępowania nie mamy możliwości wszczynać po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu. Ma to przede wszystkim na celu ustalenie konkretnego porządku, który powinien pojawiać się w budownictwie. Dobrze jest na pewno zainteresować się jakością utworzonego projektu budowlanego. W ten sposób możemy dowiedzieć się, co należy uczynić, aby jego jakość przedstawiła się na wysokim poziomie. Na przykład wynika to z faktu sprawdzenie samego projektu, jak i zasady jego użycia podczas konkretnych prac budowlanych na obiekcie, danym terenie. Takie prace są odpowiednio kontrolowane przez kierownika budowy. Powinien on posiadać w tej pracy wysokie doświadczenie. Wynika to z faktu, że musi kontrolować wszelkie prace budowlane, które są prowadzone na tym obiekcie. Odpowiada za bezpieczeństwo pracowników.