Czy warto brać kredyt hipoteczny z rodzicami

W sytuacji coraz trudniejszego dostępu obywateli naszego kraju do kredytów hipotecznych, z uwagi chociażby na wydaną rekomendację S przez Komisję Nadzoru Finansowego, rozważane są różne opcje, by mięć możliwość jednak wzięcia tego rodzaju kredytu na zakup mieszkania. Możliwa jest wtedy taka opcja, kiedy występujemy o kredyt hipoteczny na mieszkanie wspólnie na przykład z rodzicami. Takie rozwiązanie ma swoje plusy, bowiem automatycznie zwiększa zdolność kredytową – oczywiście tylko w sytuacji, kiedy rodzice zarabiają stosunkowo dobrze oraz ich historia kredytowa jest nienaganna. Jednak jest i pewien minus takiego rozwiązania – otóż zmniejsza się automatycznie czas spłaty danego rodzaju zobowiązania. Banki bowiem udzielając kredytu hipotecznego liczą, że jego spłata powinna nastąpić w czasie, kiedy kredytobiorca skończy nie więcej ni75 lat. Istnieje jednak możliwość renegocjacji warunków umowy kredytowej, a więc aneksu do umowy. Otóż jeżeli po kilku latach nasza sytuacja zarobkowa uległa poprawie, wnioskujemy o odłączenie rodziców od danego kredytu, a wtedy bank może wydłużyć nam okres spłaty danego zobowiązania, przez co automatycznie zmniejszeniu ulęgną raty kredytu. Zaznaczyć należy, że jako współkredytobiorcy mogą wystąpić nie tylko nasi rodzice, ale też inni członkowie rodziny, jak również osoby zupełnie z nami niespokrewnione, które wyrażą jednak chęć na takie zobowiązanie finansowe.