Co to jest „realny” koszt

Co to jest „realny" koszt

Może jednak pojawić się kolejny problem: czasami banki podają klientom jedynie wielkość, którą potocznie nazywa się „realnym kosztem” lub „oprocentowaniem realnym” kredytu. To tzw. realne oprocentowanie oblicza się, dzieląc sumę odsetek, które mają być spłacone w całym okresie spłaty, przez kwotę udzielonego kredytu (uwaga: w ten sposób oblicza się realne oprocentowanie kredytów spłacanych maksymalnie w ciągu 1 roku). Przeanalizujmy to na przykładzie: jedna z instytucji finansowych zaoferowała nam sześciomiesięczną pożyczkę w wysokości 10 000 zł. Kapitał i odsetki mają być spłacane w końcu każdego miesięcznego okresu, a „oprocentowanie realne” ma wynosić 7,29%. Jak porównać tę ofertę z również sześciomiesięcznym kredytem o nominalnej rocznej stopie procentowej wynoszącej 25%? Musimy skonstruować sobie harmonogram spłat kredytu w wysokości 10 000 zł, zakładając, że kapitał będzie spłacany w równych ratach (10 000 / 6 = 1667 zł). Odsetki w pierwszej racie spłaty wyniosą 208 zł (10 000 x 25% /12). W ten sam sposób od kapitału pozostałego do spłaty oblicza się odsetki płacone w kolejnych ratach (jeśli dostaniemy w banku gotowy harmonogram spłaty, oszczędzi nam to pracy). I cóż się okazało obie oferty z naszego przykładu są identyczne: „oprocentowanie realne” kredytu spłacanego w sześć miesięcy, o nominalnym rocznym oprocentowaniu w wysokości 25%, wynosi dokładnie 7,29%!