Chemia na pomoc kamieniowi

Współczesna chemia budowlana posiada działy specjalizujące się w konserwacji i zabezpieczaniu materiałów kamiennych. Istnieją firmy, które wyspecjalizowały się w produkcji tego typu, wysoko specjalistycznych preparatów. Niektóre z nich przeznaczone są do działań profilaktycznych, inne typowo konserwatorskich. Część z tych preparatów powinna być stosowana wyłącznie pod nadzorem dyplomowanego konserwatora kamienia, ponieważ niewłaściwe ich użycie nie tylko nie pomoże, ale może wręcz kamieniowi zaszkodzić. Dostępne są preparaty przeznaczone do hydrofobizacji kamienia, czyli zabiegu zabezpieczającego porowaty materiał przed destrukcyjnym działaniem wody opadowej. Wśród osób zajmujących się kamieniarstwem istnieje różnica zdań co do tego, czy zabieg hydrofobizacji jest dopuszczalny jedynie jako końcowy etap zabiegów konserwatorskich przeprowadzanych przy obiektach zniszczonych, czy też można go stosować profilaktycznie do elementów kamiennych wykorzystywanych w budownictwie. Hydrofobizacja powoduje nie tylko znaczne zmniejszenie nasiąkliwości kamienia wodą, ale również opóźnia osadzanie się zanieczyszczeń na jego powierzchni. Wadą tego zabiegu jest to, że posiada ograniczoną żywotność i trzeba go co kilka lub kilkanaście lat powtarzać, co siłą rzeczy skutkuje zmniejszeniem wewnętrznej powierzchni porów kamienia.