Cegły

Cegły

Produkowane są w różnych wymiarach norma nie stawia pod tym względem żadnych wymagań. Kształtki licówki wyroby ceramiczne pełne lub drążone, których co najmniej jeden bok jest profilowany. Są dostępne w różnych kształtach; stosuje się je do wykonywania detali elewacji (na przykład podokienników, gzymsów lub stopni schodów). Pionowe otwory cegieł i kształtek drążonych zmniejszają ich ciężar, a jednocześnie zwiększają izolacyjność cieplną ściany. Cegły i kształtki licówki są trwałe i mają dużą wytrzymałość na ściskanie. Są odporne na przenikanie wilgoci (mają małą nasiąkliwość) i na działanie mrozu. Surowiec. Cegły i kształtki licówki produkuje się ze specjalnie dobieranej, sezonowanej gliny, bez domieszek margla, siarczanów i innych składników pogarszających jakość wyrobów. Dodatkiem może być piasek (w niewielkich ilościach) oraz bazalt. Wypala się je w temperaturze około 1100°C. Cegły klinkierowe cegły pełne lub drążone. Wymagania normowe dla cegły klinkierowej są dużo większe niż dla innych wyrobów ceramicznych. Dotyczą szczególnie odporności na uderzenie, odchyłek wymiarowych oraz dopuszczalnych uszkodzeń wyrobów. Zgodnie z zaleceniami normy, cegła upuszczona na płask z wysokości 1,5 m.