Cegły licówki

Cegły licówki

Cegły licówki cegły pełne lub drążone, które mają minimum dwie specjalnie wykończone powierzchnie ścianki licowe. Cegły licowe i klinkierowe można stosować do murowania ścian budynków wykonanych w różnych technologiach. Najczęściej wykonuje się z tych cegieł: warstwę zewnętrzną nośnej ściany warstwowej w budynkach murowanych, warstwę zewnętrzną ściany warstwowej, wypełniającej szkielet nośny w budynkach o konstrukcji szkieletowej, obmurówkę istniejących ścian murowanych lub drewnianych szkieletowych, warstwę zewnętrzną przy docieplaniu istniejącego budynku. Murowanie ścian warstwowych Ściana warstwowa składa się z dwóch warstw muru, oddzielonych szczeliną szerokości 5-15 cm, którą zazwyczaj wypełnia się materiałem izolacyjnym. Wewnętrzna warstwa ściany pełni funkcję konstrukcyjną, zewnętrzna jest tylko warstwą osłonową, chroniącą izolację termiczną przed deszczem, wiatrem, wahaniami temperatury oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwy ściany łączy się kotwami gotowymi lub wykonanymi z nierdzewnych prętów stalowych średnicy 4-6 mm. Muszą one zapewnić współpracę obu warstw ściany. Jest to szczególnie ważne latem, kiedy pod wpływem różnic temperatury między dniem i nocą zewnętrzny mur się odkształca. Sposób murowania ma bardzo duży wpływ na właściwą współpracę wszystkich warstw ściany szczelinowej. Zaleca się murować obie warstwy ściany równocześnie. Ze względów bezpieczeństwa nie należy rozpoczynać murowania od wykonania warstwy osłonowej. Ma ona małą sztywność i może się wywrócić. Różnica poziomów wykonywanych warstw nie może przekraczać 50 cm. W pionie kotwy powinny być rozmieszczone co 45 cm (mur wykonany z sześciu cegieł wysokości 6,5 cm każda), w poziomie co 50 cm. Ścianę warstwową można też wykonywać w inny sposób, kolejno murując warstwę nośną, układając warstwę izolacji termicznej i wznosząc warstwę osłonową. Tą metodą ściany wznosi się szybciej, jednak oddzielne murowanie warstw może spowodować pękanie muru. Taki sposób murowania uniemożliwia również właściwe zamontowanie kotew. Ściany warstwowe można murować ze szczeliną wentylowaną lub nie wentylowaną. W pierwszych w warstwie osłonowej wykonuje się otwory odpowietrzające i odwadniające. Zazwyczaj w najniższej warstwie muru co czwartą spoinę pionową pozostawia się pustą. Również w taki sposób odpowietrza się mury nad oknami, drzwiami oraz w okapie. Aby zapobiec zawilgoceniu warstwy izolacyjnej, na kotwy nakłada się specjalne krążki odciekowe z blachy lub tworzywa (tzw. kapinosy). Umożliwiają one spływanie skraplającej się wody bezpośrednio do szczeliny powietrznej.