Budowa i eksploatacja

Budowa i eksploatacja

Jako dodatków używa się przekompostowanej kory drzew albo granulatów: styromullu, perlitu, lub keramzytu. Nie powinno się dodawać kompostu z osadów ściekowych. Składniki mieszanki nie mogą być zawilgocone. W Polsce można zamówić mieszanki na podłoże według podanej przez siebie receptury. Niektóre zagraniczne firmy wykonawcze mają własne, chronione patentami receptury podłoża. Gotową mieszankę rozprowadza się łatą, prowadząc ją po leżących na dachu listwach. W ten sposób otrzymuje się równą warstwę na całym dachu. Rośliny na dachu muszą być posadzone w pewnej odległości od jego krawędzi. Na brzegach dachu, na połączeniach ze ścianami, wokół wpustów dachowych, szczelin dylatacyjnych i przebić wysypuje się żwir lub grys pasami co najmniej półmetrowej szerokości. Można też zrobić ścieżki z płyt chodnikowych lub rusztów drewnianych.