Budowa fundamentów

Budowa fundamentów

Zanim rozpoczniemy budowę fundamentów zadaniem naszym jest określenie na placu zarysu domu. jest to pierwszy krok jaki należy począć podczas budowania fundamentów. Następnie musimy usunąć wierzchnią warstwę ziemi przy użyciu minikoparki. Również należy wykonać wykop do głębokości górnej powierzchni ławy fundamentowej. Jeśli jednak budować będziemy w miejscu w którym jest wysoki poziom wód gruntowych to lepiej jest jeszcze obłożyć warstwę podkładową z betonu. Następnym krokiem jest oczywiście wykonanie zbrojenia z prętów metalowych oraz odeskowanie wykopów pod ławy fundamentowe. Kiedy zostanie to już wylane betonem do należy wyrównać ławy fundamentowe. Możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o fundamenty jako podstawę to są one już wykonane, jednak kolejnym krokiem jest rozpoczęcie prac nad wznoszeniem ścian fundamentowych. Należy rozplanować i przygotować wszelkie miejsca, przez które będą przechodzić instalacje. Do wykonywania fundamentów należy użyć materiałów najwyższej jakości. W ten sposób tylko zapewnimy im wytrzymałość.