Budowa domu – pierwsze kroki

Początki budowy domu mogą być najtrudniejszym etapem inwestycji, ponieważ zajmują sporo czasu, łatwo przeoczyć któryś szczegół, a brakuje naocznych postępów prac budowlanych. Kiedy jesteśmy w posiadaniu działki, mamy zaadaptowany do niej projekt budowlany, uzyskaliśmy też prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, to pozostaje nam zatrudnić ekipę wykonawców, kierownika budowy i ewentualnie inspektora nadzoru. Oczywiście dobrze jest, gdy już wcześniej zrobimy rekonesans, jacy wykonawcy oferują swoje usługi, można sprawdzić opinię zleceniodawców na ich temat, zapytać znajomych o godną polecenia ekipę wykonawczą. Taka jest specyfika budowy domu, że wiele spraw ma równie duże znaczenie i występują w powiązaniu ze sobą. Po załatwieniu tych spraw jest jeszcze kilka kroków przed rozpoczęciem budowy, zaczynając od złożenia w starostwie powiatowym zawiadomienia o planowanym rozpoczęciu robót, w ciągu 7 dni przed tą datą. Dołączamy też oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków oraz rejestrujemy dziennik budowy. Potem zabezpieczamy plac budowy i umieszczamy na nim w widocznym miejscu tablicę informacyjną z podstawowymi informacjami o trwającej budowie, m.in. o terminach rozpoczęcia i przewidywanego zakończenia prac, liczbie pracowników. Ostatni krok to wytyczenie budynku z wpisem do dziennika budowy.