formularz płatnika zus z-3

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

Regulacje dotyczące takiej umowy zawarte są w Kodeksie cywilnym, a podstawową zasadą prawa cywilnego jest tzw. swoboda umów. Oznacza to, że strony same kształtują treść umowy, a tylko w kwestiach przez nie nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa. Niemniej jednak niektóre