adres dla firmy na Ochocie Warszawa

Ściany z keramzytu

Ściany z keramzytu

Kiedy budujemy dom nie tylko musimy zdecydować się na technologię jaką zdecydujemy się budować, ale również na rodzaj materiałów budowlanych. Warto więc zastanowić się nad wybudowaniem ścian z keramzytu. Keramzyt jest materiałem niepalnym, obojętnym chemicznie, który ponadto odporny jest na

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

Regulacje dotyczące takiej umowy zawarte są w Kodeksie cywilnym, a podstawową zasadą prawa cywilnego jest tzw. swoboda umów. Oznacza to, że strony same kształtują treść umowy, a tylko w kwestiach przez nie nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa. Niemniej jednak niektóre